Lauhan Spelit 2018, Pukinsarven tröötöttäjät,
Semy-Soumd